Handelshuurhernieuwing – het aangetekend antwoord van de verhuurder

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintArtikel 14 HHW: De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, … de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, … Lees verder “Handelshuurhernieuwing – het aangetekend antwoord van de verhuurder”

Dit artikel delen...

Handelshuur – weigering huurhernieuwing wegens het bod van een derde

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintDe handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. Zo heeft hij grote kans om zijn handel in het huurgoed verder te zetten voor een nieuwe periode van negen jaar (artikel 13 HHW). De verhuurder kan deze hernieuwing immers slechts om welbepaalde, door … Lees verder “Handelshuur – weigering huurhernieuwing wegens het bod van een derde”

Dit artikel delen...

Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintDe handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. Deze aanvraag dient te gebeuren op de wettelijk voorgeschreven wijze en ondermeer vermelden onder welke voorwaarden de huurder de handelshuur wenst te hernieuwen.Wat indien de huurder … Lees verder “Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.”

Dit artikel delen...

Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintDe handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. De aanvraag hiertoe richt hij aan zijn verhuurder bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot, te verzenden ten vroegste achttien en te laatste vijftien maanden voor het … Lees verder “Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!”

Dit artikel delen...

Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintCass. 3 december 2015, C.14.0591.N Artikel 16, I, 3°, Handelshuurwet bepaalt dat de verhuurder de hernieuwing van de huur kan weigeren omdat hij het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, wil wederopbouwen, en dat als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak … Lees verder “Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?”

Dit artikel delen...

Handelshuur: herkansing voor de verhuurder.

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintHet bedingen van nieuwe voorwaarden door de verhuurder na onterechte weigering van de huurhernieuwing (Cass., 18 september 2015, C.13.0487.F). De handelshuurder heeft het recht om bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Dit recht is weliswaar beperkt tot drie hernieuwingen. De … Lees verder “Handelshuur: herkansing voor de verhuurder.”

Dit artikel delen...