Artikel 19bis-11 §2 WAM – einde van aberratie?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrint Artikel 19bis-11 § 2 WAM heeft menig verzekeraar hoofdpijn bezorgd. Het begon nochtans met goede bedoelingen. Een kettingsbotsing met 10 doden en talloze gekwetsten op de E17 op 27 februari 1996 deden het (toen nog) Arbitragehof beslissen dat de wetgever wettelijk moest ingrijpen om een ongelijkheid weg te werken tussen enerzijds de … Lees verder “Artikel 19bis-11 §2 WAM – einde van aberratie?”

Dit artikel delen...

Aanvang van de 10 jarige waarborg voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen – niet noodzakelijk gelijk voor aannemers en architect.

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintArchitect en de aannemer zijn gedurende tien jaren aansprakelijk, indien een gebouw tegen vaste prijs opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebreke in het gebouw (artikel 1792 BW). Pas na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben … Lees verder “Aanvang van de 10 jarige waarborg voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen – niet noodzakelijk gelijk voor aannemers en architect.”

Dit artikel delen...

De aansprakelijkheid van de aannemer: tien jaar tijd?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintHet oprichten van een bouwwerk loopt niet altijd gesmeerd. Elkeen kan fouten maken, zo ook de aannemer.Ten aanzien van zijn opdrachtgever blijft de aannemer voor zijn fouten of voor de gebreken in het bouwwerk tien jaar aansprakelijk. Dit is de algemene waarborgtermijn die gelijk staat met de verjaringstermijn van tien jaar (artikel 2262bis … Lees verder “De aansprakelijkheid van de aannemer: tien jaar tijd?”

Dit artikel delen...

Gebruik van algemene voorwaarden op internet – “the page cannot be found”

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintContracteren gebeurt in een digitale wereld niet langer op papier, maar online, op een website. Men worstelt zich doorheen digitale formulieren om dan zijn bestelling te plaatsen met een klik op de knop. En dan … gebeurt er niets, want u moet eerst nog aanvinken dat u de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard … Lees verder “Gebruik van algemene voorwaarden op internet – “the page cannot be found””

Dit artikel delen...

Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintLange tijd konden enkel natuurlijke personen als architect erkend worden. Niemand mocht immers de titel van architect voeren, indien hij niet in het bezit was van een diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereist zijn voor het bekomen van het diploma (artikel 1 van de Wet … Lees verder “Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?”

Dit artikel delen...

Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintDe handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. Deze aanvraag dient te gebeuren op de wettelijk voorgeschreven wijze en ondermeer vermelden onder welke voorwaarden de huurder de handelshuur wenst te hernieuwen.Wat indien de huurder … Lees verder “Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.”

Dit artikel delen...

Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintDe handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. De aanvraag hiertoe richt hij aan zijn verhuurder bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot, te verzenden ten vroegste achttien en te laatste vijftien maanden voor het … Lees verder “Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!”

Dit artikel delen...

Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintCass. 3 december 2015, C.14.0591.N Artikel 16, I, 3°, Handelshuurwet bepaalt dat de verhuurder de hernieuwing van de huur kan weigeren omdat hij het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, wil wederopbouwen, en dat als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak … Lees verder “Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?”

Dit artikel delen...

Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintCass., 12 november 2015. Wie schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid, staat in voor vergoeding van het slachtoffer. Hij dient de schade te vergoeden; de schadevergoeding dient volledig te zijn, met dien verstande dat men ook niet meer dient te vergoeden dan de schade. Het slachtoffer moet door de schadevergoeding teruggeplaatst worden … Lees verder “Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?”

Dit artikel delen...