Intresten – van extreme laagten (1,5%) naar extreme hoogten (5,25%)

Dit artikel delen...

Naast de veroordeling tot de hoofdsom, wordt de schuldenaar in de regel ook veroordeeld tot betaling van intresten bovenop de hoofdsom. In burgerlijke zaken worden deze intresten gerekend aan de wettelijke intrestvoet (Wet van 05/05/1865 betreffende de lening tegen interest). Ingeval van invordering van handelsvorderingen, is dit de intrestvoet van toepassing in handelszaken (Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Jaarlijks wordt de wettelijke intrestvoet opnieuw vastgelegd. De intrestvoet in handelszaken wordt semestrieel bepaald.

Alwaar de wettelijke intrestvoet in 2022 “slechts” 1,5% bedroeg (nooit was de intrestvoet lager dan dat), stijgt hij in 2023 tot 5,25%, dus meer dan het drievoudige! Daarmee zijn we terug beland bij intrestvoeten zoals ze in 2009 golden, na de financiële crisis van 2008! Toen bedroeg de wettelijke intrestvoet 5,5%.

De intrestvoet in handelszaken bleef reeds sedert 1 juli 2016 standvastig op 8% op jaarbasis. Ook aan die standvastigheid is een einde gekomen, vermits deze intrestvoet met ingang van 1 januari 2023 stijgt tot 10,5%. Nooit eerder waren de intresten in handelszaken zo hoog!

Het wordt dus terug tijd om terug bij de pinken te blijven! Indien contractueel niet voorzien is dat intresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn, moet niet geaarzeld worden om zo snel als mogelijk een ingebrekestelling uit te sturen. Pas vanaf dan kunnen er immers ook intresten aangerekend worden (artikel 5.240 BW). En tijd ook om artikel 5.207 BW eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen (anatocisme). Want ook dit kan vanaf volgend jaar aardig wat opbrengen!

historisch overzicht van de wettelijke intrestvoet

5.25% 01/01/2023
1.5% 01/01/2022
1.75% 01/01/2020
2% 01/01/2017
2.25% 01/01/2016
2.5% 01/01/2015
2.75% 01/01/2013
4.25% 01/01/2012
3.75% 01/01/2011
3.25% 01/01/2010
5.5% 01/01/2009
7% 01/01/2008
6% 01/01/2007
7% 01/09/1996
8% 01/08/1986
10% 01/08/1985
12% 01/08/1981
8% 01/11/1974
6.5% 01/07/1970

historisch overzicht van de intrestvoet in handelszaken

10.5% 01/01/2023
8% 01/07/2016
8.5% 01/07/2013
9% 01/03/2013

Dit artikel delen...