De indexering van de handelshuurprijzen in Brussel – voor herhaling vatbaar?

Geconfronteerd met de stijgende levensduurte, keurde het Brussels Parlement eind vorig jaar een ordonnantie goed, waarbij de indexering van de handelshuur tijdelijk (gedurende één jaar) beperkt werd, om zo de handelaars die lijden onder de hoge energieprijzen meer ademruime te geven. In 2023 is het niet aan de hand van de gezondheidsindex dat er in … Lees verder “De indexering van de handelshuurprijzen in Brussel – voor herhaling vatbaar?”

Een Peer Review voor Theoma – Tijdschrift voor Peren en Tomaten

Een peer review voor Theoma is nieuws, niet omdat Theoma vermeld wordt in een tijdschrift voor peren en tomaten en ook niet omdat iemand Theoma aan peer gestoofd heeft.  Een peer is een gelijke. Wij zijn door gelijken beoordeeld en bekritiseerd. Een audit door de Orde van Advocaten. Een audit die wie goed doorstaan hebben, … Lees verder “Een Peer Review voor Theoma – Tijdschrift voor Peren en Tomaten”

Weigering van handelshuurhernieuwing om reden van grove tekortkomingen; welke tekortkomingen?

De huurder heeft het recht de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst aan te vragen. Hij dient dit te doen tussen de achttiende en de vijftiende maand voor einde huur, met respect van de vormvoorschriften en termijnen die de wet op de handelshuur voorschrijft. De verhuurder kan zich akkoord verklaren met de hernieuwing die hem gevraagd wordt, … Lees verder “Weigering van handelshuurhernieuwing om reden van grove tekortkomingen; welke tekortkomingen?”

Valkuilen bij de voortijdige opzegging van een handelshuurovereenkomst

Een handelshuur wordt in principe aangegaan voor negen jaar – of beter gezegd: kan nooit korter zijn dan negen jaar. Deze negen jaar is ingeschreven in de wet in het belang van de huurder, vermits diens handelszaak dient beschermd te worden. Een andere regel die ingeschreven staat in de wet is dat de huurder de … Lees verder “Valkuilen bij de voortijdige opzegging van een handelshuurovereenkomst”

De nieuwe marathon van Brussel – hindernissenparcours om je huurder uit te zetten

Een woning (appartement of huis) verhuren is geen sinecure. Vooreerst moet je erop toezien dat de woning die je verhuurt beantwoordt aan de woonkwaliteitsnormen. Dit is evident; iedereen heeft recht op een correcte huisvesting. Vervolgens dien je een goede huurder te vinden. De middelen die je hebt om een solvabele huurder te selecteren zijn beperkt. … Lees verder “De nieuwe marathon van Brussel – hindernissenparcours om je huurder uit te zetten”

De impact van Covid 19 op de handelshuur – Brengt cassatie rust of onrust?

Het was lang uitkijken voor vele juristen. In een arrest van 26 mei 2023 heeft het Hof van Cassatie zich (eindelijk) uitgesproken over de vraag of de Covid 19 pandemie, en de ermee gepaard gaande verplichte sluiting van niet essentiële handelszaken, de handelshuurder vrijstelde van de betaling van huurgelden of niet. De lagere rechtspraak was … Lees verder “De impact van Covid 19 op de handelshuur – Brengt cassatie rust of onrust?”

Theoma gevierd als Voka-jubilaris

Niet zonder trots werd Theoma advocatenkantoor recent door Voka in de bloemen gezet als jubilaris, omwille van het 25 jarig bestaan van het kantoor. Theoma en Voka is een evidente combinatie, want met Theoma zijn wij advocaten die ook ondernemen. Wij leveren diensten en zoeken daarbij steeds opnieuw hoe wij onze dienstverlening het beste kunnen … Lees verder “Theoma gevierd als Voka-jubilaris”

Onbetaalde rekeningen van consumenten – nieuwe regeling inzake invordering van schulden B2C

Op 4 mei 2023 werd de wet goedgekeurd die een nieuw boek XIX invoert in het Wetboek Economisch Recht, nl. “schulden aan consumenten”. De eerdere wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument wordt opgeheven en nieuwe regels gelden voortaan, zowel voor wat betreft de intresten en schadebedingen die … Lees verder “Onbetaalde rekeningen van consumenten – nieuwe regeling inzake invordering van schulden B2C”

Verkoop van een conciërgerie in een mede-eigendom. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Een huisbewaarder of conciërge in een appartementsgebouw is een luxe. Een luxe die meerdere mede-eigenaars zich blijkbaar liever ontzeggen. Het is ook niet altijd evident de juiste huisbewaarder te vinden en heeft men hem of haar gevonden, dan vinden velen nog dat dit handen vol geld kost. Is het dan niet beter om de conciërgerie … Lees verder “Verkoop van een conciërgerie in een mede-eigendom. Makkelijker gezegd dan gedaan.”

Intresten – van extreme laagten (1,5%) naar extreme hoogten (5,25%)

Naast de veroordeling tot de hoofdsom, wordt de schuldenaar in de regel ook veroordeeld tot betaling van intresten bovenop de hoofdsom. In burgerlijke zaken worden deze intresten gerekend aan de wettelijke intrestvoet (Wet van 05/05/1865 betreffende de lening tegen interest). Ingeval van invordering van handelsvorderingen, is dit de intrestvoet van toepassing in handelszaken (Wet van … Lees verder “Intresten – van extreme laagten (1,5%) naar extreme hoogten (5,25%)”