Hoera! Met Boek 7 BW naar een eenvormige benadering van verborgen gebreken in koop-verkoop, huur en aanneming

Hoe vaak komt het niet voor? De cliënt is koper van een appartement op plan. Het appartement is opgeleverd en anderhalf jaar later komt de koper bij de advocaat zijn beklag doen: “één maand na oplevering was het reeds prijs! Toen waren er reeds sporen van infiltraties aan mijn terras. Sedertdien stalk ik de promotor, … Lees verder “Hoera! Met Boek 7 BW naar een eenvormige benadering van verborgen gebreken in koop-verkoop, huur en aanneming”

Boek 3 goederenrecht, u bent gebuisd!

De passage bij het Grondwettelijk Hof, dat is als een examen voor de wetgever. Geslaagd of niet geslaagd? Schending of geen schending? Op 25 april 2024 luidde het verdict van het Hof : een eerste buis voor het nieuwe Boek 3 – Goederenrecht van het Burgerlijk Wetboek, althans voor artikel 3.62, § 2, derde lid … Lees verder “Boek 3 goederenrecht, u bent gebuisd!”

AI of artificial intelligence is echt intelligent, vooral als het over Theoma gaat

Ooit afgevraagd hoe je Theoma advocatenkantoor het best kan omschrijven? Je hebt er geen artificiële intelligentie voor nodig, maar als je ze gebruikt, dan zit het met dit filmpje er wel BOENK op : over Theoma advocatenkantoor te Brugge. Wij bij Theoma omarmen artificiële intelligentie, althans waar het ons helpt om onze opdracht te vervullen. … Lees verder “AI of artificial intelligence is echt intelligent, vooral als het over Theoma gaat”

Over het lot van wijzigingen aan de statuten van een VME als er geen notariële akte verleden werd

Iedere beslissing van de algemene vergadering van een appartementsmede-eigendom kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn. Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zo stelt artikel 3.93 § … Lees verder “Over het lot van wijzigingen aan de statuten van een VME als er geen notariële akte verleden werd”

Eindelijk: de vereniging van mede-eigenaars is een consument!

Verscholen in artikel 19 van de wet “houdende diverse bepalingen inzake economie”, goedgekeurd in de Kamer op 9 februari 2024, zit een wetsbepaling die een einde stelt aan een controverse die reeds meerdere jaren de appartementsmede-eigendom troebleert. Sedert de wet van 1994 zijn verenigingen van mede-eigenaars rechtspersonen. En sedert 2018 is elke rechtspersoon ook een … Lees verder “Eindelijk: de vereniging van mede-eigenaars is een consument!”

Bye, bye Freya – nieuwe regels voor makelaarscontracten met consumenten

Met ingang van 1 februari 2024 gelden er nieuwe regels voor de makelaarscontracten met consumenten. Dan is het KB betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten (B.S. 06.11.2023) immers in werking getreden. Bedoeling van het KB is enerzijds om de bescherming van de consument nog te verbeteren en … Lees verder “Bye, bye Freya – nieuwe regels voor makelaarscontracten met consumenten”

2024: nieuwjaarswensen, nieuw bloed en goede voornemens

L.S. of lectori salutem, heil aan de lezer! Bij de start van een nieuw jaar horen niet alleen goede voornemens, maar eerst en vooral wensen, “beste” wensen. De belangrijkste wens is uiteraard een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal, voor jou, voor mij, voor iedereen in onze omgeving. Maar ook voor Theoma. En of Theoma gezond … Lees verder “2024: nieuwjaarswensen, nieuw bloed en goede voornemens”

De indexering van de handelshuurprijzen in Brussel – voor herhaling vatbaar?

Geconfronteerd met de stijgende levensduurte, keurde het Brussels Parlement eind vorig jaar een ordonnantie goed, waarbij de indexering van de handelshuur tijdelijk (gedurende één jaar) beperkt werd, om zo de handelaars die lijden onder de hoge energieprijzen meer ademruime te geven. In 2023 is het niet aan de hand van de gezondheidsindex dat er in … Lees verder “De indexering van de handelshuurprijzen in Brussel – voor herhaling vatbaar?”

Een Peer Review voor Theoma – Tijdschrift voor Peren en Tomaten

Een peer review voor Theoma is nieuws, niet omdat Theoma vermeld wordt in een tijdschrift voor peren en tomaten en ook niet omdat iemand Theoma aan peer gestoofd heeft.  Een peer is een gelijke. Wij zijn door gelijken beoordeeld en bekritiseerd. Een audit door de Orde van Advocaten. Een audit die wie goed doorstaan hebben, … Lees verder “Een Peer Review voor Theoma – Tijdschrift voor Peren en Tomaten”

Weigering van handelshuurhernieuwing om reden van grove tekortkomingen; welke tekortkomingen?

De huurder heeft het recht de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst aan te vragen. Hij dient dit te doen tussen de achttiende en de vijftiende maand voor einde huur, met respect van de vormvoorschriften en termijnen die de wet op de handelshuur voorschrijft. De verhuurder kan zich akkoord verklaren met de hernieuwing die hem gevraagd wordt, … Lees verder “Weigering van handelshuurhernieuwing om reden van grove tekortkomingen; welke tekortkomingen?”