Aanvang van de 10 jarige waarborg voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen – niet noodzakelijk gelijk voor aannemers en architect.

Architect en de aannemer zijn gedurende tien jaren aansprakelijk, indien een gebouw tegen vaste prijs opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebreke in het gebouw (artikel 1792 BW). Pas na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of … Lees verder “Aanvang van de 10 jarige waarborg voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen – niet noodzakelijk gelijk voor aannemers en architect.”

Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?

Lange tijd konden enkel natuurlijke personen als architect erkend worden. Niemand mocht immers de titel van architect voeren, indien hij niet in het bezit was van een diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereist zijn voor het bekomen van het diploma (artikel 1 van de Wet van 20 … Lees verder “Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?”