Artikel 19bis-11 §2 WAM – einde van aberratie?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrint Artikel 19bis-11 § 2 WAM heeft menig verzekeraar hoofdpijn bezorgd. Het begon nochtans met goede bedoelingen. Een kettingsbotsing met 10 doden en talloze gekwetsten op de E17 op 27 februari 1996 deden het (toen nog) Arbitragehof beslissen dat de wetgever wettelijk moest ingrijpen om een ongelijkheid weg te werken tussen enerzijds de … Lees verder “Artikel 19bis-11 §2 WAM – einde van aberratie?”

Dit artikel delen...

Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?

Dit artikel delen...

Dit artikel delen…emailLinkedinPrintCass., 12 november 2015. Wie schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid, staat in voor vergoeding van het slachtoffer. Hij dient de schade te vergoeden; de schadevergoeding dient volledig te zijn, met dien verstande dat men ook niet meer dient te vergoeden dan de schade. Het slachtoffer moet door de schadevergoeding teruggeplaatst worden … Lees verder “Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?”

Dit artikel delen...