De indexering van de handelshuurprijzen in Brussel – voor herhaling vatbaar?

Geconfronteerd met de stijgende levensduurte, keurde het Brussels Parlement eind vorig jaar een ordonnantie goed, waarbij de indexering van de handelshuur tijdelijk (gedurende één jaar) beperkt werd, om zo de handelaars die lijden onder de hoge energieprijzen meer ademruime te geven. In 2023 is het niet aan de hand van de gezondheidsindex dat er in … Lees verder “De indexering van de handelshuurprijzen in Brussel – voor herhaling vatbaar?”

De nieuwe marathon van Brussel – hindernissenparcours om je huurder uit te zetten

Een woning (appartement of huis) verhuren is geen sinecure. Vooreerst moet je erop toezien dat de woning die je verhuurt beantwoordt aan de woonkwaliteitsnormen. Dit is evident; iedereen heeft recht op een correcte huisvesting. Vervolgens dien je een goede huurder te vinden. De middelen die je hebt om een solvabele huurder te selecteren zijn beperkt. … Lees verder “De nieuwe marathon van Brussel – hindernissenparcours om je huurder uit te zetten”

Handelshuur – huurprijs indexeren in tijden van inflatie – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geconfronteerd met de stijgende levensduurte, heeft het Brussels Parlement een voorstel van ordonnantie goedgekeurd dat de indexering van de handelshuur tijdelijk (gedurende één jaar) beperkt, om de handelaars die lijden onder de hoge energieprijzen meer ademruime te geven. Niet alleen hebben de handelaars te kampen met leveranciers die hen hogere prijzen aanrekenen en met stijgende … Lees verder “Handelshuur – huurprijs indexeren in tijden van inflatie – Brussels Hoofdstedelijk Gewest”