De indexering van de handelshuurprijzen in Brussel – voor herhaling vatbaar?

Dit artikel delen...

Geconfronteerd met de stijgende levensduurte, keurde het Brussels Parlement eind vorig jaar een ordonnantie goed, waarbij de indexering van de handelshuur tijdelijk (gedurende één jaar) beperkt werd, om zo de handelaars die lijden onder de hoge energieprijzen meer ademruime te geven.

In 2023 is het niet aan de hand van de gezondheidsindex dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest diende geïndexeerd te worden, maar wel aan de hand van de “index-0-energie” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. De “index-0-energie” is gelijk aan de gezondheidsindex, doch met uitsluiting van de energieprijzen (dus zonder elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen). In de berekening werd ook een bijkomende correctiefactor ingevoerd, om reden dat de energieprijzen vooral fel gestegen waren vanaf juni 2021. Deze stijging werd bijkomend verrekend in de indexering, door in de formule de basishuur ook nog te vermenigvuldigen met 0,99.

Wat heeft dit alles concreet betekend voor de handelshuurprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Waren deze er zoveel beter van af dan in Vlaanderen? Het is antwoord is: het hangt af van wanneer de huurovereenkomst verjaart.

Hieronder geven we een overzicht van de evolutie van de handelshuurprijzen in Brussel en Vlaanderen, vertrekkend van een huur van 1.000,00 EUR in 2022:

Brussel Vlaanderen verschil
Januari 23 1.054,23 € 1.106,31 € -52,08 €
Februari 23 1.046,70 € 1.082,82 € -36,12 €
Maart 23 1.049,45 € 1.068,38 € -18,93 €
April 23 1.056,19 € 1.073,50 € -17,31 €
Mei 23 1.055,56 € 1.059,45 € -3,89 €
Juni 23 1.057,76 € 1.059,04 € -1,28 €
Juli 23 1.052,58 € 1.050,16 € 2,42 €
Augustus 23 1.048,34 € 1.047,32 € 1,02 €
September 23 1.041,23 € 1.041,56 € -0,33 €
Oktober 23 1.023,05 € 1.020,81 € 2,24 €
November 23 1.003,54 € 1.002,97 € 0,57 €

De Ordonnantie heeft dus effect gehad, weliswaar enkel voor zij wiens huurovereenkomst verjaarde in januari, februari, maart of april 2023. Vanaf mei 2023 was het over en uit met een inflatie aangewakkerd door stijgende energieprijzen. Sedertdien zijn het vooral de voedingsprijzen die de pan uitswingen. Het gevolg is dat sedert juli 2023 de Brusselse handelshuurders eerder benadeeld dan bevoordeeld worden door de Ordonnantie.

Slotsom: paniek is zelden goed. Ook als de inflatie tijdelijk ontspoort. De maatregel heeft zeker zijn effect gehad, maar dit slechts voor een deel van de handelshuren. Er zijn geen redenen om de maatregel thans nog te verlengen, in tegendeel!


Theoma is specialist inzake handelshuur. Met handelshuur.com  hebben wij een platform gebouwd waarop je een gepersonaliseerde handelshuurovereenkomst kan opmaken, de tijdslijn van een handelshuurovereenkomst kan uitzetten, een huurhernieuwingsprocedure kan simuleren, onbetaalde huurgelden kan invorderen, de huur kan indexeren (niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel – in 2023 met de “index-0-energie”). Handelshuur.com is een “work in progress“. We werken thans nog aan een module contract monitoring, voor zowel huurders als verhuurders, zodat zij steeds op de hoogte blijven van de termijnen waarmee zij geconfronteerd worden.


Dit artikel delen...