Een Peer Review voor Theoma – Tijdschrift voor Peren en Tomaten

Dit artikel delen...

Een peer review voor Theoma is nieuws, niet omdat Theoma vermeld wordt in een tijdschrift voor peren en tomaten en ook niet omdat iemand Theoma aan peer gestoofd heeft.  Een peer is een gelijke. Wij zijn door gelijken beoordeeld en bekritiseerd. Een audit door de Orde van Advocaten. Een audit die wie goed doorstaan hebben, want het besluit luidt: “We stelden een kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep van advocaat en organisatie van het kantoor vast.” Een bevestiging van waar wij naar streven, met name kwaliteitsvolle dienstverlening in het belang van elke cliënt van ons kantoor. Hiermee hebben we zeker geen einddoel bereikt. We zijn marathonlopers. Er is nog een flink eind te lopen, maar als we rondom ons kijken, dan zien we dat we goed bezig zijn. Een incentive om het stuk dat nog voor ons ligt vol vertrouwen tegemoet te gaan. Dank in het bijzonder aan de medewerkers van ons kantoor, intern en extern. De Peer Review is een pluim die ook zij verdienen.


Dit artikel delen...