Er zit een advocaat in uw pc, tablet of smartphone!

Dit artikel delen...

Theoma maakt de advocaat laagdrempelig! Op 17 september 2018 starten wij met raadpleeg-een-advocaat.be. Via dit platform bekomt elkeen op een snelle en goedkope manier advies van een gespecialiseerd advocaat. Ga niet langer naar een advocaat, maar laat de advocaat tot bij u komen, bij u thuis, op uw kantoor, eender waar. Ontmoet een advocaat via videochat; u ziet de advocaat en spreekt met hem of haar vanop uw pc, tablet of smartphone; extra software installeren is niet nodig. En u weet op voorhand perfect wat u betaalt.

Is het nog van deze tijd dat als u een probleem hebt, u eerst een advocaat moet zoeken, een afspraak moet maken om u vervolgens tot bij de advocaat te verplaatsen? Dit terwijl u niet eens weet of die specifieke advocaat u überhaupt zal kunnen helpen, laat staan dat u al weet wat hij u zal aanrekenen voor de consultatie? De vraag stellen is ze beantwoorden.”

Daarom heeft Theoma | advocatenkantoor een platform ontwikkeld, waar elkeen, particulier of ondernemer, op terecht kan om na enkele klikken verbonden te worden of een afspraak vast te leggen met een gespecialiseerd advocaat, dit tegen een vooraf vastgelegd ereloon. De cliënt ontmoet de advocaat tijdens een video consultatie; hij ziet de advocaat, spreekt met hem en bekomt een antwoord op al zijn vragen.

Het platform heeft één betrachting en dat is de kloof tussen de advocaat en de cliënt zoveel mogelijk te dichten. Veel problemen kunnen met tijdig en correct advies vermeden worden. Wie beter dan een advocaat kan u hierbij helpen? De advocaat past het recht toe in de praktijk; hij kent de valkuilen en kan u adviseren hoe deze te vermijden. Bent u er al in gevallen, dan adviseert hij u hoe u er met zo weinig mogelijk kleerscheuren uit geraakt.

raadpleeg-een-advocaat.be is enkel mogelijk dankzij de medewerking van talrijke advocaten van over gans Vlaanderen. Het is immers de betrachting om alle mogelijke materies aan te bieden op het platform, iets wat de advocaten van Theoma | advocatenkantoor alleen niet kunnen. Advocaten met interesse kunnen zich steeds aanmelden om deel te nemen aan dit innovatief initiatief.

Een consultatie via raadpleeg-een-advocaat.be zal 85 € kosten in de materies voor particulieren en 121 € in de materies voor ondernemers, dit voor een consultatie van maximum één uur (bedragen telkens inclusief BTW). Voor de lancering van het platform zijn er tijdelijk evenwel bijzondere voorwaarden: 5 euro voor een raadpleging.

raadpleeg-een-advocaat.be is een primeur in België en de ons omringende landen.

Dit artikel delen...