Buitengewone prestaties van de syndicus

Dit artikel delen...

Met de wet van 18 juni 2018, dient de overeenkomst met de syndicus uitdrukkelijk te vermelden voor welke buitengewone prestaties hij aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding. Alles wat niet uitdrukkelijk als buitengewone prestatie wordt vermeld in de overeenkomst, wordt verondersteld vergoed te worden onder de vaste vergoeding (meestal berekend op forfaitaire wijze, per privatief per maand).

Met ons kantoor en de ons bevriende makelaars-syndici hebben wij ons reeds gebogen over alles wat als buitengewone prestatie zou kunnen vermeld worden in de syndicusovereenkomst. Ziehier onze voorlopige lijst:

 • Aangifte en opvolgen van schadegevallen bij de verzekering (incl. volgen expertises, …) 
 • Opvolgen van werken en investeringen hoger dan … EUR 
 • Bijwerken van het reglement van interne orde
 • Het verlijden van akten bij de notaris
 • Invordering van openstaande bijdragen
 • Samenstellen dossier voor advocaat
 • Opvolgen van gerechtelijke procedures waarin de VME betrokken is
 • Informatieaanvraag bij verkoop (valt ten laste van de verkoper)
 • Het organiseren van een tweede vergadering nadat de eerste het quorum niet haalde
 • Het organiseren van bijzondere algemene vergaderingen
 • Het bijwonen van vergaderingen van de raad van mede-eigendom
 • Bijstand bij opleveringen
 • Tussenkomsten n.a.v. verkrijging of vervreemding gemene delen
 • Dringende prestaties te leveren buiten de kantooruren
 • Bij overname van het mandaat: het verwerken van nog niet goedgekeurde afrekeningen van de vorige syndicus
 • Het voeren van telefoongesprekken mede-eigenaars die langer dan 10 minuten duren
 • Het ontvangen en behandelen van meer dan zes brieven, faxen of e-mails per mede-eigenaars per jaar
 • Het opnemen van private tellers (elektriciteit, water of verwarming) en het berekenen van de privatief aan te rekenen kosten (elektriciteit, water of verwarming)
 • De opname van de tellers van de nutsmaatschappijen (elektriciteit, gas, water)
 • Het verzorgen van vertalingen
 • Het opsplitsen van kosten tussen huurder en verhuurder
 • Opmaak van de eindafrekening van de uittredende (verkopende) mede-eigenaar
 • Uren in meer indien algemene vergaderingen of een vergadering van de raad van mede-eigendom langer duren dan twee uur.
 • Bijstand van de commissaris van de rekeningen.

In de overeenkomst dient ook vermeld te worden welke van deze buitengewone prestaties forfaitair worden vergoed en welke op basis van een uurtarief worden vergoed. 

Vanaf wanneer geldt deze regeling? Deze regeling geldt voor alle nieuwe mandaten vanaf 1 januari 2019 en voor elke vernieuwing van het mandaat van de syndicus vanaf 1 januari 2019. Loopt uw mandaat nog tot in 2020 of 2021, dan is het pas dan dat u uw overeenkomst dient te actualiseren.

Nog suggesties? Maak ze ons over op info@theoma.be. Dan zorgen wij voor een actualisering van deze opsomming.


Dit artikel delen...