BIEP. Het door u gevormde nummer is niet langer in gebruik

Dit artikel delen...

Een nieuwe job, een goed salaris, een nieuwe bedrijfswagen, de laatste iPhone met SIM kaart! Toppie! Maar jobke kwijt, is niet alleen de auto en de gsm teruggeven aan de werkgever, maar betekent ook dat je de SIM kaart moet afgegeven. Niet leuk, want die gsm gebruikte je niet alleen professioneel maar ook privé. Moet je nu al je vrienden, kennissen en familie verwittigen van het feit dat je nummer veranderd is?

Sedert 1 januari 2024 is dit verleden tijd, vermits dan de wet van 18 december 2023 teneinde het gebruiksrecht van gsm-nummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (BS 29 december 2023) in werking is getreden. Deze wet geeft een werknemer het recht om zijn of haar persoonlijk gsm-nummer “mee te nemen” bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Vereiste is wel dat de werkgever eerder tussengekomen is in de kosten van het persoonlijke gsm-abonnement van de werknemer, in plaats van gebruik te hebben gemaakt van een zakelijk telefoonnummer.

De werknemer moet daarvoor wel een schriftelijke aanvraag indienen bij de (ex-)werkgever tot teruggave van zijn of haar persoonlijk gsm-nummer en dit binnen de maand na afloop van de arbeidsovereenkomst, met vermelding van de datum. Op basis van dit nieuwe artikel 21/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kan de werkgever de teruggave niet weigeren. En hoeft de ex werknemer niet al zijn vrienden, kennissen en familie te melden dat zij mobiel nummer veranderd is. Om meteen ook het schaamrood te hebben bij het bekennen dat hij of zij ook zijn of haar job kwijt is.


Dit artikel delen...