Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?

Lange tijd konden enkel natuurlijke personen als architect erkend worden. Niemand mocht immers de titel van architect voeren, indien hij niet in het bezit was van een diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereist zijn voor het bekomen van het diploma (artikel 1 van de Wet van 20 … Lees verder “Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?”

Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

De handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. Deze aanvraag dient te gebeuren op de wettelijk voorgeschreven wijze en ondermeer vermelden onder welke voorwaarden de huurder de handelshuur wenst te hernieuwen.Wat indien de huurder een belachelijk … Lees verder “Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.”

Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!

De handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. De aanvraag hiertoe richt hij aan zijn verhuurder bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot, te verzenden ten vroegste achttien en te laatste vijftien maanden voor het verstrijken van … Lees verder “Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!”

Mede-eigendom: Betwisting van de afrekening van de gemeenschappelijke kosten.

Wie een factuur ontvangt waarmee hij niet kan akkoord gaan, zal deze niet betalen. Is hij handelaar, dan dient hij deze tijdig te protesteren. De redenen om niet te betalen kunnen veelvuldig zijn: de factuur van een aannemer wordt bijvoorbeeld betwist omdat de werken gebrekkig werden uitgevoerd, of omdat er plots aan hogere eenheidsprijzen werd … Lees verder “Mede-eigendom: Betwisting van de afrekening van de gemeenschappelijke kosten.”

Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?

Cass. 3 december 2015, C.14.0591.N Artikel 16, I, 3°, Handelshuurwet bepaalt dat de verhuurder de hernieuwing van de huur kan weigeren omdat hij het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, wil wederopbouwen, en dat als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide … Lees verder “Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?”

Ruimtelijke ordening: de Omgevingsvergunning anno 2015 – een stand van zaken.

Met de invoering van de omgevingsvergunning anno 2014, was de (complexe) Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening een telg rijker. Nu ook het uitvoeringsbesluit recentelijk boven het doopvont werd gehouden (en per 27 november 2015 werd goedgekeurd), zijn we alvast een stap dichter bij het daadwerkelijke in werking treden van de nieuwe regelgeving (voorzien eind 2016). … Lees verder “Ruimtelijke ordening: de Omgevingsvergunning anno 2015 – een stand van zaken.”

Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?

Cass., 12 november 2015. Wie schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid, staat in voor vergoeding van het slachtoffer. Hij dient de schade te vergoeden; de schadevergoeding dient volledig te zijn, met dien verstande dat men ook niet meer dient te vergoeden dan de schade. Het slachtoffer moet door de schadevergoeding teruggeplaatst worden in de … Lees verder “Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?”

Handelshuur: herkansing voor de verhuurder.

Het bedingen van nieuwe voorwaarden door de verhuurder na onterechte weigering van de huurhernieuwing (Cass., 18 september 2015, C.13.0487.F). De handelshuurder heeft het recht om bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Dit recht is weliswaar beperkt tot drie hernieuwingen. De huurder die … Lees verder “Handelshuur: herkansing voor de verhuurder.”