Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?

Cass., 12 november 2015. Wie schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid, staat in voor vergoeding van het slachtoffer. Hij dient de schade te vergoeden; de schadevergoeding dient volledig te zijn, met dien verstande dat men ook niet meer dient te vergoeden dan de schade. Het slachtoffer moet door de schadevergoeding teruggeplaatst worden in de … Lees verder “Schade en schadeloosstelling – Fout en overmacht – wie betaalt de schade?”

Handelshuur: herkansing voor de verhuurder.

Het bedingen van nieuwe voorwaarden door de verhuurder na onterechte weigering van de huurhernieuwing (Cass., 18 september 2015, C.13.0487.F). De handelshuurder heeft het recht om bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Dit recht is weliswaar beperkt tot drie hernieuwingen. De huurder die … Lees verder “Handelshuur: herkansing voor de verhuurder.”