Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!

Dit artikel delen...

De handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen.

De aanvraag hiertoe richt hij aan zijn verhuurder bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot, te verzenden ten vroegste achttien en te laatste vijftien maanden voor het verstrijken van de huur. Om geldig te zijn dient de aanvraag een reeks vermeldingen te bevatten, zoals voorgeschreven door artikel 14 HHW.

Wat indien de huurder zijn hernieuwingsaanvraag bij aangetekend schrijven overmaakt aan de verhuurder, maar deze dit aangetekend schrijven niet ophaalt bij de post, nadat het hem tevergeefs aangeboden werd door de postbode?

Pech voor de verhuurder. Indien hij niet antwoord op de vraag tot hernieuwing binnen de drie maanden, is de huurhernieuwing verworven voor de huurder, aan de door deze laatste voorgestelde voorwaarden. Meer dan wat wettelijk voorgeschreven is, kan men niet eisen van de huurder. Men kan de huurder niet verplichten om, wanneer hij zijn brief terug krijgt als onbesteld, hier de verhuurder van in te lichten. De huurder die rustig afwacht tot de drie maanden verstreken zijn, pleegt dan ook geen rechtsmisbruik.

Cass., 1 februari 2016, C.15.0250.F

Ivan Coppens
Advocaat | Theoma


Dit artikel delen...